Vrućina

Kada iduće godine dođe ljeto.

ima da me nema…..:)

Svi nešto umiru od nekih silnih ljubavi i tuga,

a mene ubi ova vrućina……