Vrnjena davčna napoved

Peter je iz davčne uprave prejel vrnjeno davčno napoved s pripisom:

“Pogrešamo prihodke vaše žene!”

Peter je odgovoril: “Jaz tudi!”

naumnDa