Vranca

Lačna vrana se nikoli ne zmeni za strašilo zaspane