Povejmo si naglas

Konec leta spet je čas,
da povemo si naglas

vse, kar v srcu si želimo
zdaj, ko staro šlo je mimo.