Verjemi v sanje

Ob novem letu ti želimo,

da se uresničijo ti sanje!

Zato vso dolgo mrzlo zimo

prepričano verjemi vanje!