Več v vinu kakor v vodi

V vinu se jih več utopi kakor v vodi.