Upi in želje

Spet od nas se poslovilo
bo betežno staro leto.

Upov in želja obilo
se bo steklo v novo leto.

Tok obilja naj zalije
vas in vaše vse najdražje!

Naj vam sreča ves čas klije,

da vam bo življenje lažje!