Učitelj in učenci

Učitelj je učencem dejal, da bo danes vsakemu zastavil dve vprašanji.

Če bo kdo od učencev pravilno odgovoril na prvo vprašanje, mu bo drugega črtal.

“Koliko peres ima kokoš?” vpraša učitelj.

“Dvestooseminosemdeset!” v trenutku odgovori Marjan.

Učitelj je ves iz sebe:” In kako si prišel do te številke?”

“Gospod učitelj, to je vendar že drugo vprašanje!”