Učitelj in boks

Učitelj pri pouku vpraša učence:

“Katere mišice bi najbolj trpele, če bi na primer jaz boksal?”

“Moje smejalne.”

Se zasliši iz ozadja.