U životu ni važno

U životu nije važno šta imaš, več koga imaš i ko te ima mojamojaa