Tko, kot te naučijo

Kakor jih starši uče, tako mladiči žvrgole.