Tajnica in odpoved


Direktor skliče sestanek vseh moških uslužbencev v podjetju.

“Je kdo od vas spal z mojo tajnico?”

Tajnica je bila zelo privlačna in je rada podarjala svoje čare, zato so se moški začeli nelagodno premikati, spogledovati in pokašljevati.

“Dobro, bom poskusil drugače. Je kdo med vami, ki ni spal z mojo tajnico?”

Moški se spet začnejo nelagodno presedati. Končno eden dvigne roko:

“Jaz nisem.”

“Dobro, ti ji boš izročil odpoved.”