Objave po ključnih besedah: poslanstvoPoslanstvo

Ne primerjajte svojega življenja z življenji drugih.

Ne poznate njihovega poslanstva.