Stopnje v zakonu

V zakonski zvezi vedno nastopijo tri stopnje:

Na začetku on govori, ona ga posluša.

Po poroki ona govori, on jo posluša.

Po določenem času oba govorita, sosedje pa poslušajo.