Staro leto šlo je mimo

Konec leta spet je čas,

da povemo si naglas

vse, kar v srcu si želimo

zdaj, ko staro šlo je mimo.