Šta je situacija

Pita Fata Muju šta znači riječ SITUACIJA.

Recimo ti dodeš kuči sa posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo
ljubav. E to ti je ženo – situacija

Tek če Fata:
Znači, situacija bi bila i u slučaju da Ti dodeš kuči sa posla i
zatekneš mene i komšiju kako…
Ženo, nemoj da brkaš batine sa situacijom.