Srečno zdravo in veselo

Le srečno, zdravo in veselo

naj novo leto bo za naju.

Vse slabo naj odrine h kraju,

da dobro bo lahko vzbrstelo!