Srečno novo leto

Naj praznik obudi željo po duhu, polnem vsakdanu,
ki se bo odslikoval v lepih in iskrenih

medsebojnih odnosih, v razumevanju, spoštovanju
in v moči odpuščanja.

Srečno novo leto.