Sreča in dolžnost

Sreča je negotova in minljiva, dolžnost pa je gotova in večna fakoff