Spet prišlo je novo leto

Spet prihaja novo leto,

v meglo sprva še ujeto.

Kaj prinaša, še ne vemo,

le tipaje skozenj gremo.

Staro leto bo minilo,

zadnje dalo bo darilo –

up na lepše, boljše čase,

ki le dobro vleče nase!