Snežinke

Snežinke naj tiho prekrijejo slabe stvari, a čas naj ne zabriše dragocenih vezi, ki stkali smo jih do soljudi.