Res res

Pred uporabo suho, med uporabo mokro, po uporabi pa iz njega teče?

Dežnik menda plesauc