Smešen sms ljubezenski verz

Prej bo smreka jabolko obrodila, kot jaz tebe pozabila