Plače

Delavec: oprostite g. direktor. Že pol leta nismo dobili plače.

Direktor: oproščeno vam je naumnčist