Dobri računi stari prjatli

Clara pacta, boni amici. “Čisti računi, dobri prijatelji.”