Slovenceljski kmečki vic

Na travniku so sušili seno.

Fantu se ni ljubilo obračati sena.

Oče mu jezen reče:

˝Nisi vreden, da sonce sije po tebi.˝

Fant:Prav! Grem pa v senco.