Sardelce

Družina sardel veselo plava po morju.

Naenkrat zagledajo podmornico.

Najmanjša ribica se prestraši in se skrije za mamo.

Ne boj se – jo pomiri mama – to so samo ljudje v konzervi!