Razlika med damo in diplomatom

‘Kakšna je razlika med damo in diplomatom?’

‘Če diplomat reče ‘ja’, misli ‘mogoče’.

Če reče ‘mogoče’ misli ‘ne’.

Če reče ‘ne’ pa ni diplomat.’

‘Če dama reče ‘ne’, misli ‘mogoče’, če reče ‘mogoče’ potem misli ‘ja’.

Če reče ‘ja’ pa ni dama.’