Računalniški programi

Zakoni računalniških programov:

– Vsak program je zastarel že v trenutku, ko ga kupiš.

– Vsak program, ki ga boš kupil, stane več in je slabši.

– Če je program koristen, ga bo treba spremeniti.

– Če je program nekoristen, ga bo treba dokumentirati.

– Tvoj program se bo širil, dokler ne bo zapolnil vsega obstoječega spomina.

– Vrednost programa je v sorazmerju s težo rezultatov.

– Kompleksnost programa raste, dokler ne preseže sposobnosti programerja, ki ga mora vzdrževati.