Primankovanje hrane

Gleda debeluh suhca in mu reče:

“Ko vas človek vidi, si misli, da primanjkuje hrane.”

Suhec odgovori: “Ko pa človek vidi vas, si misli, da ste tega krivi vi.”