Prijazen človek Mujo

Mujo je prijazen človek.

Takole pravi:

“Ja svoju ženu nikad ne tučem.

Samo je gurnem po stepenicama pa nek se udari gde sama hoće.”