Prijateljski verz lep

Rana, ki zada ti jo najboljši prijatelj se nikoli ne zaceli.