Presorazmerna

Verjetnost, da z marmelado namazan kruh pade na tla z namazano stranjo, je premosorazmerna ceni tepiha.