Pregovor

Lepi in slepi ne vidita, kod hodita skupaj naumnDa