Predigra

Kako moški razume besedo predigra?
Pol ure nagovarjanja.