Prazna baterija sms verz


Pošlji to sporoćilo stotim prijateljem in nekaj nepričakovanega se bo zgodilo –

Imel/a boš PRAZNO baterijo.