Prazen kozarec

Natakar je pristopil h gostu in mu rekel:

“Gospod, vaš kozarec je prazen!

Naj vam prinesem še enega?”

“In kaj naj počnem z dvema praznima kozarcema?”