Pošteni kmetje

Debatirata v kafani 2 kmeta. Ti, Janez, kolk mleka da kaj tvoja krava?

Uh, okoli sedem litrov.

Lojz: Uh, to pa ni malo. In kaj naredite s tem mlekom?

Janez: Okoli štiri litre ga sami popijemo, devet litrov ga pa prodamo dude