Pomemben dan

Sinko si ogleduje poročno sliko in vpraša:

»Oče, je bil ta dan zelo pomemben?«

Oče pogleda, zavzdihne in reče:

»Zelo važen, sinko moj.

To je bil edini dan, ko je mama rekla da.«