Prehitra vožnja

Policaj ustavi Mihca, ki je prehitro divjal po slovenskih cestah.

Čakal sem Vas cel dan, pravi policaj…

Mihc: Vem, prišel sem, kakor hitro sem le mogel plesauc