Pogum

Močnejši si, kot se zdiš

pogumnejši si, kot verjameš

in bistrejši, kot misliš.