Plezajte daleč

Plezajte daleč, plezajte visoko, vaš cilj so zvezde, kajti nebo je široko.