Pita slovenac bosanca

Pita slovenac bosanca:

“znaš kako ste vi bosanci nastali?”

“kako?”

“jeb’o medvjed bukvu.”

“a znas li ti kako ste nastali vi slovenci?”

“kako?”

“jeb’o ti ja m””’!”