Pacient ptič

V ordinacijo prižvižga pacient in reče psihiatru:

“Doktor, jaz mislim, da sem ptič!”

“Kar odletite nazaj v čakalnico, jaz pa bom poklical v bolnico, da vam pripravijo gnezdo.”