Obračanje sena

Na travniku so sušili seno.

Fantu se ni ljubilo obračati sena.

Oče mu jezen reče:˝Nisi vreden, da sonce sije po tebi.˝

Fant:

Prav!

Grem pa v senco.