Nova kolektivna pogodba za javni sektor

1.Delo mora biti osvežilno in prijetno.Vsak večji napor je kaznovan.Kdor se pri delu spoti,bo takoj odpuščen.

2.Začetek delavnega dne določa šef.V nobenem primeru to ne sme biti prej kot ob 10.uri dopoldne.Pred začetkom delavnega časa se deli malica;sendviči ohlajeno vino ali čaj-vse po želji zaposlenih.

3.Minimalna plača vsakega zaposlenega je 6 EVROV na uro, vključena je tudi oskrba s pijačo.

4.Pri delu je dovoljeno peti. Če začne nekdo prepevati, morajo vsi pustiti delo in se mu pridružiti.

5.Opoldanski odmor je od 12.do 13.ure, privatni izhodi v tem času niso dovoljeni.Kdor ni prisoten na opoldanskem odmoru, dela to na lastno odgovornost.Za čas skrajšanja opoldanskega odmora se mu ta podaljša.

6.Med 13:00 in 16:00 uro je čas za kavo in desert. Dolžnost šefa je, da v tem času poskrbi za primerno zabavo(karte,ženske…)

7.Če kdo zaspi na delu, morajo ostali paziti, da ga ne motijo. Najbolje je, če vsi zapustijo delovna mesta in imajo ostanek delavnega dne prost.

8.Ob 16:30 uri je slavnostni zaključek delavnega dne, igra godba in šef se vsakemu posebej zahvali za opravljeno delo.

9.Če se kdo poroči, vse izdatke krije firma, vključno z zabavo. Poroka se proslavlja v stanovanju šefa. Firma je nekaj dni zaprta, ker je za vse obvezen kolektivni dopust.

10.Dopust je dvakrat letno:8 tednov poleti in 6 tednov pozimi. Če delavca v tem času ni doma, poskrbi firma za red in čistočo v njegovem stanovanju.

11.Dolžnost firme je, da zaposlenim ženskam priskrbi vzgojiteljico in snažilko, ki pa ne sme biti grda. V primeru daljše ženine odsotnosti mora biti na voljo možu.

12.Če se delavcu ponoči sanja o delu mu pripada plačilo za nočno delo. V primeru, da pride naslednji dan v službo, dobi plačane nadure.

13.Ta kolektivna pogodba velja do konca delavne dobe in je za vse firme oziroma direktorje obvezna.