Nič ne odneseš s seboj

Ničesar ne odneseš s seboj na drugi svet.