Nešto bolestan

Ulazi čovjek kod doktora, a doktor mu kaže:

Dobar dan, dugo vas nisam vidio.

Znam, bio sam nešto bolestan.