Nč nism povedou

Sin slavnega gangsterja se vrne iz šole, kjer je opravljal maturo. Oče ga vpraša: Kako je bilo na maturi?

Mali odvrne: Super. Trije so me spraševali tri ure, pa jim nisem nič povedal hudiček