Najlonke in zakonska šala

Po končani partiji tenisa si v garderobi eden od igralcev začne
oblačiti najlonke.

Prvi: Kaj pa je s tabo, od kdaj pa ti najlonke nosiš?

Drugi: Ne sprašuj – odkar jih je žena zadnjič našla za zadnjim sedežem v
mojem avtu…